0
Kim Veenman

Wierden

Voor het toeristen-magazine van Marketing Groningen schreef ik een artikel over wonen op wierden (ook wel terpen) en maakt er een info-illustratie bij.

1 = De boerderijen lagen met het woongedeelte naar het midden van de wierde. Het stalgedeelte lag meer op de helling aan de buitenkant.

2 = De kerk bevond zich in het midden.

3 = De ossengang liep aan de buitenkant rond de wierde. Koeien mochten namelijk niet over de terp zelf lopen, maar werden eromheen geleid.

4 = De dobbe was een waterpoel in het midden van de wierde en hier kon het vee drinken. Waarschijnlijk ontstond deze als opvangplaats voor overtollig regenwater.

5 = Het land rondom de wierde werd verkaveld en sloot aan bij de boerderijen. Hierdoor ontstond een typische stervorm van akkers, met de wierde als middelpunt.